UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Rekrutacja 2018/2019



KROK
PO KROKU

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Zarejestruj się w Systemie IRK - [link]
 2. Zapłać opłatę rekrutacyjną i zachowaj potwierdzenie
 3. Po otrzymaniu wyników matury wprowadź je do Systemu IRK
 4. Sprawdź wyniki w Systemie IRK
 5. Dostarcz zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej (kierunki: Wychowanie fizyczne, Sport i Taniec w kulturze Fizycznej)
 6. Przystąp do egzaminu (jeżeli jest wymagany)
 7. Sprawdź wynik rekrutacji w Systemie IRK w wyznaczonym terminie
 8. Złóż wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie


TERMINY
 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne

Data Czynność
07.05.2018r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
03.07.2018r.
 • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
 • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • ostateczny termin wpisania wyników maturalnych
06.07.2018r.
 • ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń o posiadanej klasie sportowej
 • egzamin z wybranych technik tanecznych dla sprawdzenia umiejętności w celu przypisania do odpowiedniej grupy (wyłącznie kierunek Taniec w Kulturze Fizycznej)
 • 10:15 - 16:15 - egzamin sprawnosciowy z pływania  (dotyczy tylko kierunku Turystyka i Rekreacja)
09.07.2018r. 08:00 - 18:00 - egzamin sprawnościowy z pływania (dotyczy tylko kierunku Fizjoterapia)
10.07.2018r. 08:00 - 18:00 - egzamin sprawnościowy z pływania (dotyczy tylko kierunku Sport)
11.07.2018r.
 • 08:00 - 18:00 - egzamin sprawnościowy z pływania (dotyczy tylko kierunku Wychowanie Fizyczne)
 • udostępnie list rankingowych na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Animacja Osób 50+
11.07.2018r. 16.07.2018r.  termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na kierunku
Turystyka i Rekreacja oraz Animacja Osób 50+
16.07.2018r. udostępnienie list rankingowych na kierunkach Wychowanie Fizyczne, Sport,
Taniec w Kulturze Fizycznej, Fizjoterapia, Dietetyka
16.07.2018r. 19.07.2018r. termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na kierunkach
Wychowanie Fizyczne, Sport, Taniec w Kulturze Fizycznej, Fizjotearapia, Dietetyka
17.09.2018r. publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym


Dodatkowy nabór na studia stacjonarne
(zostanie uruchomiony tylko w sytuacji niewypełnienia wyznaczonego limitu miejsc na danym kierunku)
Data Czynność
03.08.2018r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
12.09.2018r.
 • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
 • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • ostateczny termin wpisania wyników maturalnych
14.09.2018r. postępowanie kwalifikacyjne (test kwalifikacyjny, egzaminy sprawnosciowe, egzamin z wybranych technik tanecznych)
17.09.2018r. udostępnie list rankingowych kandydatom na wszystkich kierunkach
17.09.2018r. 20.09.2018r.  termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
24.09.2018r. publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym

Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne

Data Czynność
05.07.2018r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
12.09.2018r.
 • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
 • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • ostateczny termin wpisania wyników maturalnych
14.09.2018r. postępowanie kwalifikacyjne (test kwalifikacyjny, egzaminy sprawnosciowe, egzamin z wybranych technik tanecznych)
17.09.2018r. udostępnie list rankingowych kandydatom na wszystkich kierunkach
17.09.2018r. 20.09.2018r.  termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
24.09.2018r. publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym



Niedotrzymanie terminu lub niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wiąże się z dyskwalifikacją.



ZASADY
REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na kierunku:

Na każdym kierunku jest wymagana umiejętność pływania.
Zasady rekrutacji obowiązują takie same na studiach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

SPORT (tryb stacjonarny i niestacjonarny)


Za co można otrzymać punkty?

Konkurs świadectw:

 • Ocena uzyskana z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - [link]
 • Wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej:
-    języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
-    jednego przedmiotu do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)

Egzamin sprawnościowy z pływania [film]
 

Kryteria uzupełniające
Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.

• klasa mistrzowska – 30pkt
• I klasa sportowa – 20 pkt
• II klasa sportowa – 10 pkt


O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów

WYCHOWANIE FIZYCZNE (tryb stacjonarny i niestacjonarny)


Za co można otrzymać punkty?

Konkurs świadectw:

 • Ocena uzyskana z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - [link]
 • Wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej:
-    języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
-    jednego przedmiotu do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)

Egzamin sprawnościowy z pływania [film]
 

Kryteria uzupełniające
Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.

• klasa mistrzowska – 30pkt
• I klasa sportowa – 20 pkt
• II klasa sportowa – 10 pkt


O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów

FIZJOTERAPIA (tryb stacjonarny i niestacjonarny)


Za co można otrzymać punkty?

Konkurs  świadectw maturalnych części pisemnej jednego przedmiotu do wyboru spośród:

biologia, chemia lub fizyka (poziom rozszerzony)

Egzamin sprawnościowy z pływania [link]


O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów


DIETETYKA (tryb stacjonarny i niestacjonarny)


Za co można otrzymać punkty?

Konkurs świadectw maturalnych części pisemnej
 • matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)
 • jeden z przedmiotów do wyboru:
biologia, chemia, fizyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)

TURYSTYKA I REKREACJA (tryb stacjonarny i niestacjonarny)


Za co można otrzymać punkty?

Konkurs świadectw maturalnych z części pisemnej:
 • języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • języka obcego(poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród:
  biologii, chemia, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)
Egzamin sprawnościowy z pływania [link]


O miejscu na liscie rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów


ANIMACJA OSÓB 50 + (tryb stacjonarny)


Za co można otrzymać punkty?

Konkurs świadectw maturalnych z części pisemnej:
 • języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • języka obcego(poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród:
  biologii, chemia, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)


TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ (tryb stacjonarny i niestacjonarny)


Za co można otrzymać punkty?

Konkurs  świadectw maturalnych części pisemnej:
 • Język obcy (poziom podstawowy lub rozszerzony)
Egzamin z wybranych technik tanecznych w celu sprawdzenia poziomu umiejetności do przydziału odpowiednich grup, który obejmuje:
 • Etap I – lekcja tańca z naciskiem na ruch a nie na technikę (punktacja 1-50)
 • Etap II – 1,5 minuty tańca solo bez muzyki (punktacja 1-50)
Kryteria uzupełniające
Kandydaci posiadający klasę sportową wystawioną przez Polski Związek Tańca sportowego lub przez Polską Federację Tańca, mogą uzyskać dodatkowe 30 punktów.

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.


POLICZ
PUNKTY

PRZELICZNIK OCEN NA PUNKTY

Tabela 1. Przeliczanie ocen na punkty

4-stopniowa skala ocen 6-stopniowa skala ocena
Ocena Punkty Ocena Punkty
5 100 6 100
4 75 5 75
3 50 4 60
  3 45
2 30


Tabela 2. „Matura międzynarodowa”

Matura międzynarodowa - punkty Nowa matura - punkty
7 100
6 85
5 70
4 55
3 40
2 30
1 15


„Nowa matura”
Przyznanie punktów za oceny z egzaminu maturalnego: na poziomie podstawowym –
z przelicznikiem razy 1 (1%=1 pkt); na poziomie rozszerzonym – razy 1,5.

„Stara matura”
Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości „starej matury” – stosuje się zasady przeliczania ocen na punkty według tabeli numer 1. Limit miejsc na studia dla tych kandydatów określony będzie proporcjonalnie w stosunku do ogólnej liczby kandydatów.

„Matura międzynarodowa”
Z języka obcego kandydat uzyskuje maksymalną ilość punktów – 150.


DOKUMENTY
 

 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym
 1. Podanie (karta ewidencyjna z konta rejestracyjnego kandydata) podpisane przez kandydata.
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu.
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (Wychowanie Fizyczne oraz Sport) - oryginał do wglądu.
 4. Kserokopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie)
   
 6. Kandydaci z zagranicznym świadectwem dojrzałości powinni dołączyć Apostille. Jeżeli na świadectwie maturalnym nie ma informacji o tym, że wymieniony dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na wybrany przez siebie kierunek, to prosimy o dostarczenie potwierdzenia o ww. uprawnieniach, przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie zostało wydane świadectwo.
  Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
   
 7. Biała teczka z naklejoną wypełnioną etykietą [etykieta]

Kandydaci na:

Wychowanie Fizyczne lub Sport, posiadający klasę sportową, zobowiązani są do dostarczenia, z wymaganymi dokumentami, zaświadczenia potwierdzającego klasę mistrzowską lub I klasę sportową przez Polski Związek Sportowy lub, w przypadku II klasy, Wojewódzki Związek Sportowy.

Taniec w Kulturze Fizycznej, posiadający klasy sportowe wystawione przez Polski Związek Tańca Sportowego lub przez Polską Federację Tańca, zobowiązani są dostarczyć, wraz z wymaganymi dokumentami, zaświadczenie o posiadanej klasie.

Zaświadczenie o posiadaniu klasy mistrzowskiej lub klasy sportowej
musi być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa związku oraz sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.

Wszystkie kierunki, będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez odpowiednie Komitety Organizacyjne Olimpiad Przedmiotowych.

• Kandydaci zakwalifikowani na kierunek Fizjoterapia zobowiązani są dostarczyć do 01 paźdzernika kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego z datami przyjętych dawek.

• Kandydaci zakwalifikowani na kierunek Dietetyka zobowiązani są dostarczyć do 01 paźdzernika kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego z datami przyjętych dawek oraz kserokopii książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

Jak złożyć dokumenty?

Kandydaci, w wyznaczonym terminie, zobowiązani są dostarczyć KOMPLET wymaganych dokumentów osobiście lub poprzez pełnomocnika, który podczas dokonywania tych czynności, powinien wylegitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem oraz przekazać pełnomocnictwo podpisane przez kandydata (wzór pisma) wraz z potwierdzoną wcześniej, przez pracownika naszej Uczelni w Biurze Obsługi Rekrutacji, kserokopią dowodu osobistego kandydata na studia. Jeżeli nie ma możliwości poświadczenia dokumentu w naszej Uczelni, należy zrobić to u Notariusza.


Dokumenty przesłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Niekompletna teczka nie będzie przyjęta.




BADANIA
LEKARSKIE

Badanie lekarskie należy wykonać u lekarza medycyny pracy.

W Poznaniu zapraszamy do Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, ul. Poznańska 55 A [mapa]

tel: rejestracja -informacja 61 84 67 101 lub 61 84 67 102
tel: centrala 61 84 67 100

Powyższe badania przeprowadzane są codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 13:00

Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się w przychodni najpóźniej do godziny 12:00.

Do badań należy przygotować:
1. Dokument tożsamości
2. Skierowanie na badanie profilaktyczne wystawione przez Uczelnię (do odebrania w Biurze Obsługi Rekrutacji – Budynek Dydaktyczny AWF)
3. Kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartotekę z poradni specjalistycznych jeżeli kandydat leczy się (leczył się)
4. Dodatkowe wyniki badań (jeżeli kandydat posiada)
5. Okulary korygujące wzrok (jeżeli kandydat posiada)

Badania będą wykonywane bezpłatnie wyłącznie kandydatom zgłaszającym się ze skierowaniem z Uczelni.


Druk skierowania do pobrania tutaj: [link]



LIMITY/
OPŁATY

LIMITY NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 - STUDIA STACJONARNE
WYDZIAŁ KIERUNEK I STOPIEŃ II STOPIEŃ JEDNOLITE MAGISTERSKIE
WFSIR WYCHOWANIE FIZYCZNE 72 72 X
FIZJOTERAPIA X 72 72
SPORT 72 72 X
DIETETYKA 72 X X
TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ 72 X X
NEUROBIOLOGIA X 20 X
TIR TURYSTYKA I REKREACJA 72 72 X
ANIMACJA OSÓB 50+ 40 X X
ZWKF WYCHOWANIE FIZYCZNE 72 36 X
FIZJOTERAPIA X 72 72
DIETETYKA 72 X X
SUMA 544 416 144

X - Brak oferty edukacyjnej


LIMITY / OPŁATY SEMESTRALNE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 - STUDIA NIESTACJONARNE
WYDZIAŁ KIERUNEK I STOPIEŃ
(JEDNOLITE MAGISTERSKIE)
II STOPIEŃ
WFSIR WYCHOWANIE FIZYCZNE 72 miejsca / 1900 zł na semestr 72 miejsca / 1900 zł na semestr
FIZJOTERAPIA 72 miejsca / 3000 zł na semestr 72 miejsca / 2500 zł na semestr
SPORT 72 miejsca / 2000 zł na semestr 36 miejsc / 2000 zł na semestr
DIETETYKA 72 miejsca / 2500 zł na semestr X
TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ 36 miejsc / 2500 zł na semestr X
TIR TURYSTYKA I REKREACJA 36 miejsc / 1900 zł na semestr 36 miejsc / 2000 zł na semestr
ZWKF WYCHOWANIE FIZYCZNE X 36 miejsc / 1900 zł na semestr
SUMA 360 252

Na studiach niestacjonarnych

W przypadku dokonania opłaty jednorazowo, studentom przysługuje rabat:
 
a)  w wysokości 15% pod warunkiem uiszczenia opłaty za rok:
 
- do dnia 20 października 2017 r.
 
b)   w wysokości 10% pod warunkiem uiszczenia opłaty za semestr zimowy:

- do dnia 20 października 2017 r.
 
Za datę zapłaty uważa się termin wpływu środków na konto Uczelni.
W przypadku kiedy student dokona wpłaty jednorazowej z upustem ale opłata wpłynie do Uczelni po terminie wskazanym powyżej, bonifikata nie zostanie uznana a wpłata będzie traktowana jako ratalna i jej wysokość powinna być uzupełniona do wysokości pełnej opłaty za semestr lub rok.


W przypadku decyzji o przyjęciu na studia otrzymacie Państwo maila dotyczącego logowania do systemu Wirtualna Uczelnia dla Studentaw celu pobrania indywidualnego numeru kontado wniesienia opłaty za legitymację studenta oraz zajęcia dydaktyczne.
Bardzo prosimy o oczekiwanie na maila i nie przyspieszanie procedury wnoszenia
ww. opłat poprzez inne konta Uczelni!

Wysokość opłat dostępna w poniższym linku: 
 
http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202017%202018/DOS_-_STUDIA_NIESTACJONARNE_2017_18_-_INFORMACJA_DOTYCZCA_REGULOWANIA_OPAT_ZA_USUGI_EDUKACYJNE.pdf
 
W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt: 
tel. 61 835 51 22


X - Brak oferty edukacyjnej



TEST
SPRAWNOŚCIOWY

EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY Z PŁYWANIA
 
na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Sport



Na dystansie 50 m bez zatrzymania.
 
1. Kandydaci za uzyskanie minimum czasowego wynoszącego dla kobiet 1:20,0 min., a dla mężczyzn 1:10,0 min., mogą uzyskać od 0 do 5 pkt. według kryteriów zawartych w tabeli - [link]     
Do wyboru są następujące sportowe techniki pływania: kraul na grzbiecie, kraul na piersiach, żabka, delfin.
 
2. W przypadku przepłynięcia odcinka 50 m dwiema sportowymi technikami (po 25 m każdą) i uzyskaniu minimum czasowego, ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za każdą sportową technikę pływania  od 0 do 5 pkt. oraz za czas  od 0 do 5 pkt. (łącznie 0 – 15 pkt.).
 
3. W przypadku przepłynięcia odcinka 50 m i zademonstrowania jednej sportowej techniki (co najmniej na dystansie 25 m) i uzyskania minimum czasowego, kandydaci mogą otrzymać z całości sprawdzianu   nie   więcej  niż 10 pkt.( od 0 do 5 pkt. za technikę i od 0 do 5 pkt. za czas).
 
4. Kandydaci, którzy zademonstrują elementarne sposoby pływania (niesportową techniką) i uzyskają minimum czasowe,  mogą otrzymać z całości sprawdzianu nie więcej niż 5 pkt. (0 pkt. za technikę i od 0  do 5 pkt. za czas).

Normy czasowe - punkty
Kobiety Punkty Mężczyźni
x - 0:40,00 5 x - 0:35,00
0:40,10 - 0:45,00 4 0:35,10 - 0:40,00
0:45,10 - 0:53,00 3 0:40,10 - 0:47,00
0:53,10 - 1:03,00 2 0:47,10 - 0:56,00
1:03,00 - 1:20,00 1 0:56,10 - 1:10,00



na kierunku Fizjoterapia
Na dystansie 50 m bez zatrzymania.
 
Kandydaci za uzyskanie minimum czasowego wynoszącego dla kobiet 1:20,0 min., a dla mężczyzn 1:10,0 min., mogą uzyskać od 0 do 10 pkt. według kryteriów zawartych w tabeli [link]
Technika pływania jest dowolna. Próba rozpoczyna się skokiem startowym ze słupka lub poprzez start z wody.

Normy czasowe - punkty
Kobiety Punkty Mężczyźni
x - 0:40,00 10 x - 0:35,00
0:40,10 - 0:43,00 9 0:35,10 - 0:38,00
0:43,10 - 0:45,00 8 0:38,10 -0:40,00
0:45,10 - 0:49,00 7 0:40,10 - 0:44,00
0:49,10 - 0:53,00 6 0:44,10 - 0:47,00
0:53,10 - 0:58,00 5 0:47,10 - 0:51,00
0:58,10 - 1:03,00 4 0:51,10 - 0:56,00
1:03,10 - 1:10,00 3 0:56,10 - 1:00,00
1:10,10 - 1:15,00 2 1:00,10 - 1:05,00
1:15,10 - 1:20,00 1 1:05,00 - 1:10,00



na kierunku Turystyka i Rekreacja
Na dystansie 50 m bez zatrzymania.
 
Kandydaci za uzyskanie minimum czasowego wynoszącego dla kobiet 1:45,0 min., a dla mężczyzn 1:38,0 min., mogą uzyskać od 0 do 10 pkt. według kryteriów zawartych w tabeli [link]
Technika pływania jest dowolna. Próba rozpoczyna się skokiem startowym ze słupka lub poprzez start z wody.

Normy czasowe - punkty
Kobiety Punkty Mężczyźni
x -0:45,00 10 x - 0:38,00
0:45,10 - 0:47,00 9 0:38,10 - 0:40,00
0:47,10 - 0:49,00 8 0:40,10 - 0:42,00
0:49,10 - 0:52,00 7 0:42,10 - 0:45,00
0:52,10 - 0:55,00 6 0:45,10 - 0:48,00
0:55,10 - 1:00,00 5 0:48,10 - 0:53,00
1:00,10 - 1:07,00 4 0:53,10 - 1:00,00
1:07,10 - 1:17,00 3 1:00,10 - 1:10,00
1:17,10 - 1:29,00 2 1:10,10 - 1:22,00
1:29,10 - 1:45,00 1 1:22,10 - 1:38,00
wykazanie się umiejętnoscią pływania tzw. "minimum"
czyli przepłynięcie dowolnym sposobem 25m:
bez chwytania liny lub ściany bocznej
0
nie eliminuje
wykazanie się umiejętnoscią pływania tzw. "minimum"
czyli przepłynięcie dowolnym sposobem 25m:
bez chwytania liny lub ściany bocznej
Niezaliczenie minimum, czyli nieumiejętnosć pływania, eliminuje kandydata

...