UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

O Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu


Tradycje Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji sięgają powołania 7 maja 1919r. Katedry Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego we Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański, aktualnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem został w 1919 r. prof. dr hab. med. Eugeniusz Witold Piasecki lekarz – higienista, pedagog, społecznik, wybitny teoretyk wychowania fizycznego, protoplasta współczesnych nauk o kulturze fizycznej. W 1924 r. prowadzona przez Niego Katedra została zmieniona w Studium Wychowania Fizycznego. Po II wojnie światowej, w 1950r. Katedrę Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego przekształcono w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego (WSWF).

W strukturze WSWF utworzono Wydział Wychowania Fizycznego, którego nazwę zmieniono w 2011r. na Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji (WFSiR). Wydział posiada prawo do nadawania tytułu magistra od 1924 r. W roku 1968 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 1993 r. doktora habilitowanego z równoczesnym prawem do wszczynania postępowania o tytuł profesora w zakresie nauk o kulturze fizycznej. W 2013r. Wydział WFSiR jako jedyny w Polsce, uzyskał prawo doktoryzowania w zakresie nauk o zdrowiu. Od roku akademickiego 1997/1998 jednostka prowadzi studia doktoranckie.

Na Wydziale WFSiR studenci mają możliwość studiowania na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, dietetyka oraz taniec w kulturze fizycznej. W ramach porozumienia Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, uruchomiono w roku akademickim 2014/2015 unikalny, drugi w Polsce, kierunek neurobiologia.

Wydział kształci studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech poziomach (studia licencjackie, magisterskie i doktorskie). Oferuje ponadto bogaty wybór studiów podyplomowych umożliwiających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji instruktorskich, trenerskich, pedagogicznych. W ramach programu „Erasmus+” studenci mogą poszerzać swoją wiedzę na 36 partnerskich uczelniach zagranicznych.

Władze Wydziału dbają o wysoką jakość procesu dydaktycznego oraz łączenie go z prowadzonymi badaniami naukowymi. Warto podkreślić, że pracownicy Wydziału od lat zaangażowani są w europejskie programy edukacyjne i badawcze, pozyskując granty, m.in. z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Również studenci włączają się w badania naukowe rozwijając swoje pasje naukowo-badawcze w 12 kołach naukowych. Wyniki prowadzonych badań publikowane są w wiodących czasopismach z Listy Filadelfijskiej.

Wydział korzysta również z międzynarodowych funduszy, przeznaczonych na badania związane głównie z różnymi aspektami aktywności fizycznej osób w zróżnicowanym wieku i stanie zdrowia.

Wydział WFSiR dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną oraz sportową obejmującą m.in. stadion wielofunkcyjny z boiskiem do hokeja na trawie, pływalnię oraz hale sportowe. W 2014 r. utworzone zostały dwa nowe laboratoria: Biomechaniczno-Kinezjologiczne Katedry Biomechaniki, Analizy Ruchu Człowieka Zakładu Lekkiej Atletyki oraz w 2017r. laboratorium Badań Ruchu Człowieka Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu zapewniające możliwość prowadzenia badań w oparciu o najnowsze techniki eksperymentalne.

Studia na Wydziale ukończyło wielu znanych trenerów, medalistów olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, m.in. Władysław Komar, Bronisław Malinowski, Władysław Kozakiewicz, Tadeusz Ślusarski, Julia Michalska, Aleksander Wojciechowski, Marcin Witkowski, Marian Drażdżewski, Michał Brzuchalski, Tomasz Kryk, Sławomir Nowak, Krzysztof Kisiel.